Senior Team and Other Photos 1920 – 1930

Senior Team – Season 1920-21

 

Billy Hinton, IRFU President 1920-21

 

Senior Team – Season 1921-22

 

Senior Team – Season 1922-23

 

Senior Team – Season 1923-24

 

Senior Team – Season 1924-25

 

Senior Team – Season 1925-26

 

Senior Team – Season 1926-27

 

Senior Team – Season 1927-28

 

Senior Team – Season 1928-29

 

Senior Team – Season 1929-30