Club Touring Teams

Senior Tour v Swansea 1898-99

 

Senior Tour to Liverpool & Southport 1933

 

Senior Tour to Royal High School, Edinburgh 1949

 

Senior Tour to Royal High School, Edinburgh 1949

 

Junior Tour to Kings Norton, Birmingham 1959

 

Senior Tour to Bath 1972

 

Junior Tour to Amsterdam.1976

 

Junior Tour to Kings Norton, Birmingham, 1981

 

Junior Tour to Kings Norton, Birmingham, 1983

 

Junior Tour to Kings Norton, Birmingham, 1983

 

Old Wesley v London Welsh, 1983

 

Junior Tour to Edinburgh, 1987

 

Old Wesley v The Barbarians, 1991

 

Junior Tour to Portugal 1992

 

Oldies Tour to South Africa 1998

 

Mini Tour to France 2000

 

Under 20 Tour to Edinburgh 2002

 

Junior Tour to Portugal 2002

 

Senior Tour to South Africa 2009

 

Under 20 Tour to Kelso 2003